Styrelseprotokoll

2015

Protokoll extra föreningsstämma 2015-06-29 (ej justerat ännu)

Styrelseprotokoll 2015-05-27

Viktiga datum bredband

Konstituerande styrelsemöte 2015-04-14

Protokoll Årsmöte 2015-04-14

Styrelseprotokoll 2015-03-16

Styrelseprotokoll 2015-02-16

2014

Årsmötesprotokoll 2014-04-26

Konstituerande styrelsemöte 2014-04-26

Styrelseprotokoll 2014-03-31

Styrelseprotokoll 2014-02-25

styrelseprotokoll 2014-01-28

 

2013

Styrelseprotokoll 2013-08-20

Styrelseprotokoll 2013-06-26

Konstituerande styrelsemöte 2013-04-16

Årsmötesprotokoll 2013-04-16

Styrelseprotokoll 2013--03-26

Styrelseprotokoll 2013-02-26

Styrelseprotokoll 2013-01-29

 

2012

Halkbekämpning och snöröjning info från kommunen nov. 2012

Protokoll 2012-11-06

Stadgar registrerade 2012-06-18

Protokoll 2012-09-18

Protokoll 2012-08-21

Protokoll 2012-05-22

Konstituerande Styrelsemöte 2012-04-24

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2012-04-24 inkl. 5 bilagor

Verksamhetsberättelse 2011-04-14 till 2012-04-23

Revisionsberättelse 2011

Fastighetsägare förteckning debiteringslängd 2012

Budget 2012

Ekonomisk årsredovisning för år 2011

Protokoll 2012-04-03

Protokoll extra föreningsstämma 2012-03-20

Protokoll 2012-02-21

2011

Fastighetsägarförteckning 2011-11-16

Protokoll 2011-11-17

Protokoll 2011-09-14

Protokoll 2011-06-07

Protokoll 2011-04-27

Årsmötesprotokoll 2011-04-14

Konstituerande styrelsemöte 2011-04-14

Ekonomisk Årsredovisning Klappa samfällighet 2010

Revisionsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010-04-22 till 2011-04-14

Protokoll 2011-02-24

 

2010

Protokoll 2010-11-23

Protokoll 2010-09-23

Protokoll 2010-08-19

Protokoll 2010-07-01

Konstituerande styrelsemöte 2010-04-22

Protokoll 2010-05-27

Årsmötesprotokoll 2010-04-22 inkl.balans o resultat räkning

Fastighetsägarförteckning 2010-04-22

Protokoll 20100318

Stadgar

2009

Protokoll 20091210

Protokoll 20091008

Protokoll 20090903

Fastighetsägarförtäckning

Avtal VA

Protokoll 2009-06-11

Protokoll 2009-05-14

Konstituerande styrelsemöte 2009-04-16

Verksamhetsberättelse 2008-04-24 till 2009-04-16

Årsmötesprotokoll 2009-04-16

Protokoll 20090319

Protokoll 20090122

2008

Årsmöte 20080424 inkl. Verksamhetsberättelse

Protokoll 20080909

Protokoll 20080403

Protokoll 20080219

2007

Extra stämma 20071215

Verksamhetsberättelse 20060409-20070422

Protokoll 20071206

Protokoll 20071115

Protokoll 20071004

Protokoll 20070614

Protokoll 20070503

Protokoll 20070419

Protokoll 20070208

Protokoll 20070111

2006

Verksamhetsberättelse 20050418-20060409

Protokoll 20061116

Protokoll 20060921

Protokoll 20060706

Protokoll 20060601

Protokoll 20060504

Protokoll 20060409

Protokoll 20060406

Protokoll 20060302

Protokoll 20060202

Protokoll 20060112

2005

Åter till startsidan