StartsidaKläppa SamfällighetHistorikStyrelseKläppabladetVägbeskrivningBilderPumphusetVid nödsituationIdébrevlådaGästbokOm Hallande-mail me

Telefonnummer vid nödsituationer

SOS Alarm

I nödsituation: 112

Polisen

I nödsituation: 114 14
Icke brådskande fall (Varberg): 0340 - 64 50 00
Kungsbacka: 0300 - 56 60 00

Ambulans

Akuta sjukdomsfall – I nödsituation: 112
Icke brådskande fall: 035 - 21 14 80

Räddningstjänst

Brådskande räddning: 112
Icke brådskande fall: 0340 - 69 72 00
Upplysning ang. eldning utomhus: 035 - 10 88 30

Läkare

Akuta sjukdomsfall – I nödsituation: 112
Icke brådskande fall (Sjukhuset Varberg): 0340 - 48 10 00

El

E.ON (Sydkraft) dygnet runt: 035 - 10 44 86

Fortum privatkunder dagtid: 020 - 46 00 00
Fortum företagskunder dagtid: 020 - 81 88 18
Fortum efter kontorstid: 020 - 44 11 00

Gator, Vatten, Avlopp

I Nödsituation: 112
Icke brådskande fall under kontorstid: 0300 - 83 41 05
Icke brådskande fall efter kontorstid: 035 - 10 44 86

Styrelsens ansvarfördelning är:
Vid elavbrott eller annan skada i Pumphuset:
Ordförande, kassör och/eller teknisk ansvarig vidtar åtgärder

Snöröjning: Styrelsen ansvarar
Sandning: Styrelsen ansvarar


 

 

|Startsida| |Kläppa Samfällighet| |Historik| |Styrelse| |Kläppabladet| |Vägbeskrivning| |Bilder| |Pumphuset| |Vid nödsituation| |Idébrevlåda| |Gästbok| |Om Halland|