StartsidaKläppa SamfällighetHistorikStyrelseKläppabladetVägbeskrivningBilderPumphusetVid nödsituationIdébrevlådaGästbokOm Hallande-mail me

Om Halland

Lite allmänna fakta om Halland. Hallands län har 284.939 invånare och en total areal på 5.710 km, vilket motsvarar 3,1 procent av Sveriges befolkning och 1,3 procent av Sveriges yta. Länet har 51 invånare/km2.

Halland har sex kommuner; Laholm, Halmstad, Hylte, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Halmstad är länets största kommun med 87.900 invånare och länets residensstad.

Halland är berömt för sina bad och stränder, men består också av ett bördigt slättområde med åar i lummiga dalar samt en skog- och sjörik glesbygd.

Turismen är betydande och gör att folkmängden fördubblas under sommaren till runt en halv miljon.

Landskapsdjur:Lax
Landskapsfågel: Pilgrimsfalk
Landskapsblomma: Ginst
Landskapssten: Charnockit
Landskapssvamp: Blodsopp
Landskapsinsekt: Ollonborre
Landskapsmossa: Skirmossa
Landskapsäpple: Brunnsäpple
Landskapsgrundämne: Natrium

Kommunikationerna är väl utvecklade. I Halland är både motorvägen och järnvägen av hög standard. E6:an är fullt utbyggd till motorväg genom hela länet sedan 1996 och nya Västkustbanan torde vara landets största järnvägsprojekt i modern tid. I länet finns tre hamnar och en flygplats samt närhet till två internationella flygplatser. Färjeförbindelse till Danmark finns från Varberg.

Befolkningsökning

Hallands län har haft en snabb befolkningsökning och en sysselsättningsutveckling som varit bättre än riksgenomsnittet. På fem år har Halland storleksmässigt avancerat från elfte till sjunde plats när det gäller invvånarantal bland Sveriges 21 län. Under första halvåret 2005 har Halland haft den högsta procentuella folkökningen bland länen. Inflyttningen till länet har varit stor under de senaste decennierna.

Vid halvårsskiftet 2005 uppgår befolkningen i Halland till 284.939 personer. Folkmängdssiffrorna för kommunerna är följande: Laholm 23.039, Halmstad 87.900, Hylte 10.377, Falkenberg 39.595, Varberg 54.676 och Kungsbacka 69.352.

Mer info på: www.turist.varberg.se
Alt: www.hit-halland.com/kommuner/kommun_kungsbacka.php"


 

 

|Startsida| |Kläppa Samfällighet| |Historik| |Styrelse| |Kläppabladet| |Vägbeskrivning| |Bilder| |Pumphuset| |Vid nödsituation| |Idébrevlåda| |Gästbok| |Om Halland|